Make your own free website on Tripod.com

תלוי

ג. שופמן

1

שרב צהוב העיק על הכרך. תחלת-רקיע עטתה לחלוחית ורודה וגולות-עיניים התכוצו ורעדו גגות-הפחים, אבני-הכביש וגויות-השיש הערומות שבצלעי-חומות היבהבו כמו עופרת נמסה, ונעים היה להביט אל העפר השחור והלח הנחפר מבטן-האדמה, מקום שם תוקנו צינורות-המים, ואל עלי הערבות שבצידי המדרכה, אלה העלים הרחבים, בעלי השיניים, שנשיבת-חום חלפה בהם לרגעים וגילתה בעצלתיים את צדדיהם התחתונים, החיורים

2

איזה גוש-עננים של שחור-תכלת נערמים בקרבת השמש ומכבידים ומגבשים את חומו. באויר מתחולל פתאום מעין שינוי. מה שם? מבינות להמון המנומר נזרקים בהיסח-הדעת הסוסים .השחורים עם עיניהם האפלות, והשלהבות רועדות מתוך פנסיהן לאור היום הבוער זמרת-הכומר השאננה הולכת ומתרחקת, הלויה עוברת, הנה כבר המלוה האחרון המפגר מהתהלוכה והמהדק דרך-ריצתו את שרוך נעליו. כמדומה שגם בוכים שם. בכו, בכו, סיפדו על יום-הולדתכם, סיפדו! 6

3

מה נעימה היא זעקת-השבר, זה הילל האנושי המתבטל ברחבי-אויר .יפרפרו-נא ליבותיכם יפרפרו מעט! טוב, טוב,

החלכאים העיורים בעלי משקפיים השחורים שרו את ניגוניהם הישנים, הניגונים המשעממים, והקיטעים הציצו לתוך העיניים והושיטו את כובעיהם. ניגנו תבות-זימרה, ועל גביהן רחשו התוכיים, קרצו עין, כפפו את ציפורני אצבעותיהן והוציאו מתוך הקלפי פתקאות-המזל

4

שיער-הראש סבוך ופרוע, הציפורניים מגודלות, כפות-הנעליים גולשות לרגעים על חלקת-האבנים, ורטט רע עובר בכל יצורי-הגו. משוגע-הרחוב, חשוף החזה השעיר, המתהלך שאנן בבת-צחוק נוחה על שפתיו, אינו מעורר זועה כמלפנים; איזו קורבה נרחשת אליו ועיני-השגעון הדלוחות שלו כבר מובנות הן מעט

Г. Шофман. Висельник

1

Зной жёлтый докучал на большой-город. Лазурь-небосвода окутывала Золушку розовую и яблоки глазные сокращались и дрожали. Крыши-жести, камни-шоссе и покойники-мраморные голые в боках-стен мигали (мерцали) как свинец расплавленный, и приятно было смотреть на землю чёрную и влажную вырытую из чрева-земли, место там чинились трубы-водяные, и на листья-ив, что в сторонах-тротуара, эти листья широкие, обладатели зубьев, что дуновение жары проходило в них время-от-времени и открывало в лени стороны нижние, бледные.

2

Какое-то скопление-облаков голубизны чёрной наваливается в близи-солнца и утяжеляет и консолидирует его жару. В воздухе происходит внезапно словно изменение. Из между к толпе пёстрой в рассеянности выбрасываются кони чёрные, и языки-пламени дрожат из их фонарей к свету-дня горящего. Пение-священника беспечное всё-больше-и-больше удаляется, похороны проходят, вот уже участник-похорон отставший от процессии и закрепляющий путем-своего-бега (на бегу) шнурок своей-обуви. Кажется что также плачут там. Плачьте, плачьте, оплакивайте на ваш-день-рождения, оплакивайте!

3

Как приятен он крик-горя, это завывание человеческое самоуничижительное в просторах-воздуха. Пусть-трепещат-же ваши-сердца, потрепещат немного! Хорошо, хорошо.

Горемыки слепые, обладатели-очков чёрных пели напевы старые, напевы скучные, а безрукие заглядывали в глаза и протягивали шапки. Играли (на) шарманках (коробках-пения), и на их-спинах шумели (кричали) попугаи, подмигивали-глазом, изгибали когти-их-пальцев и вытягивали из урны записки-счастья.

4

Волосы-головы запутанные и взъерошенные, ногти отросшие, подошвы скользят время-от-времени на участке-камней, и дрожь плохая проходит во всех органах-тела. Сумасшедший-уличный, обнажённый-грудью-косматой, прохаживающийся беззаботный в усмешке (дочь-смеха) покоящейся на его-губах, не вызывает трепет как прежде; какая-то близость чувствуется к-нему и глаза-безумия мутные его уже понятны они немного.

1

Sharav cahóv he'ík 'al haqrach. Thcheleth-raqía' 'at`thah Lixlúxíth ùrúdah ù`gúlóth-'eynayím hithqaùcú ù`ra'adú. Gagóth-hapaxím, âvney-haqvísh úgviyóth-hashayish ha'arúmóth sheb`cal'ey-xómóth hivhavú q`mó 'ófereth n`mesah, ù`na'ím hayah l`habít êl he'afar hashaxór ù`halax hanexpar mibeten-âdamah, makóm sham thúknú cínóróth-hamayím ù`êl 'aley 'aravóth sheb`cídey hamidrachah, êleh ha'elím har`xavím, ba'aley shínayím, shen`shívath-xóm xalfah bahem lirga'ím ù`gílthah ba'aclathayím êth cdadeyhem hathaxthóním, haxíùrím.

*

Шарав цаhов hе'ик 'аль hакрах. Тхелет-ракиа' 'атэта Лихлухит вруда вэгулот-'эйнайим hиткавцу вэра'аду. Гагот-hапахим, авней-hаквиш угвийот-hашайиш hа'арумот шебэцал'эй-хомот hивhaву кэмо оферет нэмеса, вэ на'им hайа лэhабит эль hе'афар hашахор вэhалах hанехпар мибетен-адама, маком шам тукну цинорот-hамайим вээль 'алей hааравот шебэцидей hамидраха, эле hа'элим hарэхавим, ба'алей шинайим, шенэшиват-хом хальфа баhем лирга'им вэгильта бa'ацaлатайим эт цдадейhем hатахтоним, hахиврим.